Andy Jassy ซีอีโอ Amazon ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 18,000 คน

Amazonจะกำจัด “เพียง 18,000 ตำแหน่ง” ในบริษัท ซีอีโอAndy Jassyเขียนในบันทึกถึงพนักงานเมื่อวันพุธ ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้โดยยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ การปลดพนักงานจะเกิดขึ้นกับ “หลายทีม” แต่การปรับลดงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Amazon Stores และองค์กร People, Experience and Technology (PXT) Jassy...